SALPAUSSELÄN ILMATORJUNTAKILTA RY

Salpausselän ilmatorjuntakilta pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa ja edistämään maanpuolustusharrastusta. Toiminta ulottuu kaikkiin kansalaispiireihin sukupuoleen, ikään ja sotilasarvoon katsomatta, tarkoituksena jäsenten yhdyssiteenä toimiminen ja varusmiesten viihtyvyyden edistäminen heidän palvelusaikanaan.

Salpausselän ilmatorjuntakilta on Ilmatorjuntayhdistyksen yhteisöjäsen ja toimii Yhdistyksen osastona Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Savon alueella. Kaikki Ilmatorjuntayhdistyksen jäsenet ovat tietenkin tervetulleita Killan toimintaan ja tilaisuuksiin mukaan.

Kilta toimii yhteistyössä Salpausselän ilmatorjuntapatteriston, Karjalan prikaatin kiltayhtymän muiden kiltojen ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Monet kiltamme jäsenet ovat myös Ilmatorjuntayhdistyksen jäseniä. Kilta järjestää retkiä ja tutustumiskäyntejä kiinnostaviin kohteisiin. Käymme mm. seuraamassa ammuntoja sekä Pahkajärvellä että Lohtajan ilmapuolustusharjoituksissa.

Killan jäseneksi voi päästä ikään sukupuoleen tai sotilasarvoon katsomatta jokainen Suomen kansalainen, jonka killan hallitus jäseneksi hyväksyy. Varusmiesaikana jäseneksi liittyvältä ei peritä liittymisvuonna jäsenmaksua.

TAISTELIJAN MALJA

1 § Palkinnon ovat luovuttaneet Kymen Ilmatorjuntaupseerit ja Salpausselän Ilmatorjuntakilta ry joukkoyksikölle Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston 80-vuotisperinnepäivän päiväjuhlassa 4.4.2008 klo. 14.00 Kouvolan kaupungintalolla.

2 § Palkinnon tarkoituksena on motivoida sekä kouluttajat että koulutettavat hyviin tuloksiin peruskoulutuskaudella.

3 § Palkinto on jaoskohtainen ja tuloksiin vaikuttavat ampumataitotestin, taistelukoulutusradan ja asekäsittelyradan pisteet. Pisteytys tapahtuu taistelijan perustutkinnon PAK:n mukaisesti.

4 § Mikäli loppupistemäärä on sama kahdella tai useammalla jaoksella, ratkaisee ampumatestin tulokset jaosten paremmuuden.

5 § Kiertopalkinto luovutetaan peruskoulutuskauden päättyessä järjestettävässä tilaisuudessa ja sitä säilytetään yksikön tiloissa näkyvällä paikalla seuraavaan jakokertaan asti.

6 § Palkinnon jalustassa olevaan laattaan kaiverretaan voittanut jaos: ( jaos/yksikkö/saapumiserä/jaoksen kouluttaja )

7 § Kiertopalkinto kiertää 15 vuotta, jonka jälkeen se luovutetaan eniten kiinnityksiä saaneelle yksikölle säilytettäväksi arvoisellaan tavalla yksikön tiloissa.

8 § Voittaneen jaoksen varusmiehet palkitaan Taistelijan maljan lisäksi yhdellä (1) kuntoisuuslomalla.

9 § Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston komentaja voi tarvittaessa tarkentaa sääntöjä.

VUODEN KILTALAISET 2000 – 2015

2000 Pasi Kallioniemi

2001 Timo Hyvönen

2002 Kimmo Haavikko

2003 Hannu Heimonen

2004 Ilkka Tynys

2005 Sami Espo

2006 Matti Karhi

2007 Ilkka Tynys

2008 Pentti Toivonen

2009 Kari Toivonen

2010 Seppo Rantalainen

2011 Teuvo Märkälä

2012 Arto Sulanen

2013 Jarmo Saarinen

2014 Reijo Mauno

2015 Jari Mäkelä

2016 Ilari Henttonen

2017 Mikko Mustonen

Kouvolan ilmatorjunta Talvisodassa (Hannu Herranen & Jarmo Saarinen 2015) (PDF-tiedosto)