TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Salpausselän Ilmatorjuntakilta ry
Yhdistys-rek.tunnus: 88946
Osoite: PL 5
Postinumero: 46141
Postitoimipaikka: VEKARANJÄRVI
Puhelinnumero: 0400338448
Sähköpostiosoite: salpitkilta@gmail.com

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jarmo Saarinen/Salpitkilta
Osoite: PL 5
Postinumero: 46141
Postitoimipaikka: VEKARANJÄRVI
Puhelinnumero: 0400338448
Sähköpostiosoite: salpitkilta@gmail.com

Tietosuojavastaava

Jarmo Saarinen/Salpitkilta
Osoite: PL 5
Postinumero: 46141
Postitoimipaikka: VEKARANJÄRVI
Puhelinnumero: 0400338448
Sähköpostiosoite: salpitkilta@gmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään jäsenten tunnistamiseen, tiedotteiden lähettämiseen sekä jäsenrekisterin pitämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Jäsenen tietoja kerätään ja käsitellään jäsenen suostumuksella ja jäsenrekisterin ylläpitämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Jäsenen nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, palvelukseen astumisen aika ja paikka 10 -vuotistapaamisien kutsuja varten. Lisäksi rekisteriin kerätään erityisruokavalio ruokatarjoiluja varten.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan jäsenelle tiedottamiseen ja yhdistysrekisterin ylläpitämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Osa yhdistyksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet -sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota jäsenillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste -toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän toimijoilla tai palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Salpausselän Ilmatorjuntakilta ry:n kotisivuilla https://www.salpitkilta.fi/liity on liittymislomake, jolla kukin jäsen syöttää itse tietonsa jäsenhakemuksen muodossa. Suojauksena käytetään SSL-tekniikkaa, joka salaa käyttäjän ja palvelimen lähettämät tiedot käyttäen Secure Sockets Layer (SSL) -tekniikkaa. SSL-varmenne on digitaalinen varmenne, joka vahvistaa verkkosivuston identiteetin.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.